فواید روزه داری از معتبرترین سایتهای علمی جهان (۶)

روزه داری باعث افزایش ژن  SIRT 3 در بدن میشود که این ژن طول عمر انسان را بالا میبرد

They found that intermittent fasting caused a slight increase to SIRT 3, a well-known gene that promotes longevity and is involved in protective cell responses

منبع: دانشگاه فلوریدا yon.ir/frm014

______________

همانطور که میدانید یکی از روشهای تجربی آزمایش موارد مختلف ، امتحان کردن آنها روی موش هاست و سپس تعمیم آنها به انسان است بر این اساس روزه داری در موش باعث طول عمر  و باززایی بیشتر  شده است

Diet mimicking fasting promotes regeneration and longevity in mice, piloted in humans

منبع: ژورنال cell 

yon.ir/frm015