۹۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رائفی پور» ثبت شده است

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور «بررسی اسناد بین المللی»


 ١۶ مهر ٩٧،  دانشکده شهید عباسپور تهران 
زمان: ١٢٧ دقیقه

دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 517 مگابایت
دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 197 مگابایت

دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 74 مگابایت
دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 22 مگابایت

۰ نظر

دانلود کلیپ « نقد جریان تکنوکراتیسم »


تهران را انقدر گران کنید تا مردم بروند!! 

دانلود با کیفیت HD720p - حجم 16 مگابایت
دانلود با کیفیت 360p - حجم 7 مگابایت

۰ نظر

حضرت دانیال(ع) و کوروش

دانلود با کیفیت HD720p - حجم 10 مگابایت  
دانلود با کیفیت 360p - حجم 4 مگابایت

۱ نظر

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « آزادی به سبک غربی »

سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع آزادی به سبک غربی _ ١٢ آذر ٩۶ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

زمان :  ١۴٣ دقیقه

دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 82 مگابایت
دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 24 مگابایت

۰ نظر

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « مراسم عید بیعت ٩٧»

مراسم عید بیعت ٢۶ آبان ۱۳۹٧ ،تهران-میدان امام حسین علیه السلام 
زمان: ٣٢ دقیقه

دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 191 مگابایت
دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 89 مگابایت

دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 34 مگابایت
دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 5 مگابایت

۱ نظر

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « ایران سرزمین نجیب زادگان- با محوریت بررسی شخصیت کوروش »

 ١١ شهریور ٩٧، مرودشت( جوار تخت جمشید)
زمان: ٩٧ دقیقه

دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 376 مگابایت
دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 192 مگابایت

دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 56 مگابایت
دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 16 مگابایت

۰ نظر

شاخ شیطان - نقد فرقه ضاله وهابیت


دانلود با کیفیت HD720p - حجم 23 مگابایت
دانلود با کیفیت 360p - حجم 12 مگابایت

۱ نظر

ویژه دختران نوجوان


سخنرانی استاد رائفی پور ویژه دختران نوجوان  ٧ شهریور ٩٧ - مشهد مقدس 
زمان :  ۵۴ دقیقه

دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 37 مگابایت 
دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت

۰ نظر

ویژه پسران نوجوان

سخنرانی استاد رائفی پور ویژه پسران نوجوان  ۶ شهریور ٩٧ - مشهد مقدس 
زمان :  ۶۵ دقیقه 

دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 37 مگابایت
دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 11 مگابایت

۰ نظر

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور« ظرفیت های تمدن سازی عاشورا »


 جلسه اول - ٢٠ شهریور ٩٧

 زمان :  ۶٢ دقیقه 

دانلود تصویری با کیفیت HD720p  - حجم 421 مگابایت

دانلود تصویری با کیفیت 360p  - حجم 141 مگابایت

دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 36 مگابایت

دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 10 مگابایت


جلسه دوم - ٢١ شهریور

زمان :  ۵٩ دقیقه 

دانلود تصویری با کیفیت HD720p  - حجم 274 مگابایت 

دانلود تصویری با کیفیت 360p  - حجم 141 مگابایت

دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 34 مگابایت 

دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 10 مگابایت


جلسه سوم - ٢٢ شهریور

زمان :  ۵٩ دقیقه 

دانلود تصویری با کیفیت HD720p  - حجم 262 مگابایت 

دانلود تصویری با کیفیت 360p  - حجم 122 مگابایت

دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 33 مگابایت

دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت


جلسه چهارم - ٢٣ شهریور

زمان :  ۶۵ دقیقه 

دانلود تصویری با کیفیت HD720p  - حجم 337 مگابایت 

دانلود تصویری با کیفیت 360p  - حجم 152 مگابایت

دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 37 مگابایت 

دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 11 مگابایت


جلسه پنجم - ٢۴ شهریور

زمان :  ۶٠ دقیقه 

دانلود تصویری با کیفیت HD720p  - حجم 335 مگابایت 

دانلود تصویری با کیفیت 360p  - حجم 144 مگابایت

دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 33 مگابایت 

دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 11 مگابایت


جلسه ششم - ٢۵ شهریور 

زمان :  ۵٢ دقیقه 

دانلود تصویری با کیفیت HD720p  - حجم 270 مگابایت 

دانلود تصویری با کیفیت 360p  - حجم 118 مگابایت

دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 30 مگابایت 

دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت


جلسه هفتم - ٢۶ شهریور

زمان :  ۵۶ دقیقه 

دانلود تصویری با کیفیت HD720p  - حجم 340 مگابایت 

دانلود تصویری با کیفیت 360p  - حجم 144 مگابایت

دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 32 مگابایت 

دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت


جلسه هشتم - ٢٧ شهریور

زمان :  ۵٢ دقیقه 

دانلود تصویری با کیفیت HD720p  - حجم 282 مگابایت 

دانلود تصویری با کیفیت 360p  - حجم 124 مگابایت

دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 30 مگابایت 

دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9

۰ نظر

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « جادوی دلار »


دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جادوی دلار - ۱ شهریور 97 اردبیل

زمان :  ۵١ دقیقه

دانلود تصویری با کیفیت HD720p  - حجم 522 مگابایت
دانلود تصویری با کیفیت 360p  - حجم 242 مگابایت

دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 66 مگابایت
دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 19 مگابایت

۰ نظر

روایت عهد ۵٨ «بررسی سیر تصویب سند توسعه پایدار در ایران»

پنجاه و هشتمین همایش روایت عهد در ١۵ شهریور ٩٧

 با موضوع "بررسی سیر تصویب سند توسعه پایدار"ر در ایران

از FATF چه میدانید؟

زمان :  ١۴۴ دقیقه 

دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 82 مگابایت
دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 25 مگابایت

۰ نظر

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « جوانان و نوجوانان »


دانلود سخنرانی استاد رائفی پور ویژه جوانان و نوجوانان  ٣١ تیر ٩٧ - مشهد مقدس 
زمان :  63 دقیقه 

دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 35 مگابایت
دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 10 مگابایت

۰ نظر

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « نفوذ »


دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع نفوذ - ١١ مرداد ٩٧  کرج 

زمان :  ١٢٢ دقیقه 

دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 70 مگابایت
دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 21 مگابایت

فایل تصویری سخنرانی به زودی قرار داده خواهد شد ان شا الله

۱ نظر