۱۶۸ مطلب با موضوع «علی اکبر رائفی پور» ثبت شده است

رژیم کودک کش

دانلود با کیفیت HD720p - حجم 18 مگابایت
دانلود با کیفیت 360p - حجم 8 مگابایت

مصاف ایرانیان

۰ نظر

« قربانی کردن انسان » قسمت دوم : جشن بالماسکه
دانلود با کیفیت HD720p - حجم 38 مگابایت
دانلود با کیفیت 360p - حجم 16 مگابایت
مصاف ایرانیان

۰ نظر

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « احیای مهدوی ١٣٩٧ »

زمان : ٧٠ دقیقه

تصاویر مراسم 

دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 141 مگابایت

دانلود فایل صوتی با کیفیت 80Kb - حجم 32 مگابایت
دانلود فایل صوتی  با کیفیت 24Kb- حجم 12 مگابایت

جنبش مصاف ایرانیان

۲ نظر

سخنرانی استاد رائفی پور « زنان ونوسی »

زمان : ١٧٠ دقیقه

دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 571 مگابایت
دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 221 مگابایت

دانلود فایل صوتی با کیفیت 80Kb - حجم 97 مگابایت
دانلود فایل صوتی  با کیفیت 24Kb- حجم 29 مگابایت

۰ نظر

سخنرانی استاد رائفی پور «فرصت ها و تهدید های فضای مجازی»


زمان : ١٢۶ دقیقه

دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 665 مگابایت
دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 231 مگابایت

دانلود فایل صوتی با کیفیت 80Kb - حجم 35 مگابایت
دانلود فایل صوتی  با کیفیت 24Kb- حجم 22 مگابایت

۰ نظر

« اگر از آرمان های خود دست برداریم... »


 
دانلود با کیفیت HD720p - حجم 14 مگابایت
دانلود با کیفیت 360p - حجم 6 مگابایت

جنبش مصاف ایرانیان

۱ نظر

صحبت های استاد رائفی پور درباره انتساب ملکه انگلیس به سادات و اهل بیت در سال 1394

دانلود با کیفیت HD720p - حجم 7 مگابایت
دانلود با کیفیت 360p - حجم 2 مگابایت

۰ نظر

« قربانی کردن انسان » قسمت اول : آیات شیطانی


دانلود با کیفیت HD720p - حجم 21 مگابایت
دانلود با کیفیت 360p - حجم 13 مگابایت

جنبش مصاف ایرانیان

۰ نظر

رسانه باعث تنوع طلبی می شود؟!


دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 9.4 مگابایت
دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 5.34 مگابایت

دانلود صوتی - حجم5.66 مگابایت

قنداب : ghandab.ir

۰ نظر

حضرت زینب سلام الله علیها، آموزگار مکتب عاشورا

زمان : ۶٢ دقیقه

دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 333 مگابایت
دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 122 مگابایت

دانلود فایل صوتی با کیفیت 80Kb - حجم 35 مگابایت
دانلود فایل صوتی  با کیفیت 24Kb- حجم 10 مگابایت

۰ نظر

روایت عهد 57: فتوحات غیر اسلامی


زمان: ١٧۶ دقیقه

دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 101 مگابایت 
دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 30 مگابایت 

مصاف ایرانیان

۱ نظر

استعمار به روش انگلیس - سید جیکاک


دانلود با کیفیت HD720p - حجم 19مگابایت
دانلود با کیفیت 360p - حجم 7 مگابایت

مصاف ایرانیان

۱ نظر

سخنرانی استاد رائفی پور « اخلاق و خانواده »

زمان : ۴٨ دقیقه

دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 264 مگابایت
دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 101 مگابایت

دانلود فایل صوتی با کیفیت 80Kb - حجم 27 مگابایت
دانلود فایل صوتی  با کیفیت 24Kb- حجم 8 مگابایت

۰ نظر

صحبت های استاد رائفی پور درباره موسیقی رپ


دانلود با کیفیت HD720p - حجم 40 مگابایت
دانلود با کیفیت 360p - حجم 17 مگابایت
دانلود صوتی کلیپ - حجم 2 مگابایت

۰ نظر