۱۵۹ مطلب با موضوع «علی اکبر رائفی پور» ثبت شده است

روایت عهد 57: فتوحات غیر اسلامی


زمان: ١٧۶ دقیقه

دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 101 مگابایت 
دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 30 مگابایت 

مصاف ایرانیان

۰ نظر

استعمار به روش انگلیس - سید جیکاک


دانلود با کیفیت HD720p - حجم 19مگابایت
دانلود با کیفیت 360p - حجم 7 مگابایت

مصاف ایرانیان

۱ نظر

سخنرانی استاد رائفی پور « اخلاق و خانواده »زمان : ۴٨ دقیقه

دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 264 مگابایت
دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 101 مگابایت

دانلود فایل صوتی با کیفیت 80Kb - حجم 27 مگابایت
دانلود فایل صوتی  با کیفیت 24Kb- حجم 8 مگابایت

۰ نظر

صحبت های استاد رائفی پور درباره موسیقی رپ


دانلود با کیفیت HD720p - حجم 40 مگابایت
دانلود با کیفیت 360p - حجم 17 مگابایت
دانلود صوتی کلیپ - حجم 2 مگابایت

۰ نظر

قحطی بزرگدانلود با کیفیت 360p - حجم 14 مگابایت

۱ نظر

جشن ایرانی کشی


دانلود با کیفیت HD720p - حجم 44 مگابایت
دانلود با کیفیت 360p - حجم 21 مگابایت

۰ نظر

شستن پای همسر !دانلود با کیفیت HD720p - حجم 12 مگابایت
دانلود با کیفیت 360p - حجم 5 مگابایت

مصاف ایرانیان

۰ نظر

فلسطین چگونه اشغال شد؟دانلود با کیفیت HD720p - حجم 11 مگابایت
دانلود با کیفیت 360p - حجم 4 مگابایت


۰ نظر

کلیپ « تکرار تاریخ »دانلود با کیفیت HD720p - حجم 27 مگابایت
دانلود با کیفیت 360p - حجم 11 مگابایت


۱ نظر

غضب حضرت زهرا سلام الله علیها


دانلود با کیفیت HD720p - حجم 52 مگابایت
دانلود با کیفیت 360p - حجم 19 مگابایت

مصاف ایرانیان

۰ نظر

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « رفاقت با شهدا »


زمان : 35 دقیقه

دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 20 مگابایت
دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 6 مگابایت

مصاف ایرانیان

۰ نظر

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور« انقلاب اسلامی، مظلوم اما مقتدر »زمان: ٩٠ دقیقه

دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 52 مگابایت
دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 15  مگابایت

مصاف ایرانیان

۰ نظر

سخنرانی استاد رائفی پور « یکصدمین سالگرد هولوکاست ایرانی »زمان: ١١۶ دقیقه 

دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 538 مگابایت
دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 240 مگابایت

دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 66 مگابایت
دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 20  مگابایت

۰ نظر

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها »١١ بهمن ۱۳۹۶، شب اول
زمان: ۶۴ دقیقه
دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 37 مگابایت
دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 11 مگابایت


١۲ بهمن ۱۳۹۶، شب دوم
زمان: ۶۶ دقیقه
دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 38 مگابایت
دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 11 مگابایت


١٣ بهمن ۱۳۹۶، شب سوم
زمان: ۵٢ دقیقه
دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 30 مگابایت
دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت


 ١ اسفند ۱۳۹۶، جلسه چهارم 
زمان: ۶٣ دقیقه 
دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 36 مگابایت
دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 11 مگابایت


مصاف ایرانیان

۰ نظر