فواید روزه داری از معتبرترین سایتهای علمی جهان

سایت (ساینس دیلی) ScienceDaily :

مطالعات نشان میدهند که رژیم غذایی کم کالری و متعادل از نظر پروتئین همانند "روزه داری" نه تنها باعث تعادل وزن میشود بلکه سم موجود در بدن را به شکل  PCBs  ازاد میکند و باعث افزایش سلامت قلب  و کاهش استرس اکسیداتیو می شود.

Research by exercise scientists has found that a balanced, protein-pacing, low-calorie diet that includes intermittent fasting not only achieves long-term weight loss, but also helps release toxins in the form of PCBs from the body fat stores, in addition to enhancing heart health and 

.reducing oxidative stress

منبع: کالج اسکیدمور Yon.ir/frm001

______________

مطالعات نشان میدهند که روزه داری به افراد دیابتی و بیماران قلبی و عروقی کمک میکند.

Intermittent fasting may help those with diabetes and cardiovascular disease, study suggests

منبع: ژورنال sega  

Yon.ir/frm002

______________

روزه داری برای بیمارن مبتلا به صرع مفید است.

Fasting may benefit patients with epilepsy

منبع: دانشگاه جانز هاپکینز  Yon.ir/frm003