قرآن کریم در آیه 47 سوره مبارکه ذاریات میفرماید:
و السَّماءَ بَنَیْناها بِأَیْدٍ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ

ترجمه آیت الله مکارم شیرازی: و ما آسمان را با قدرت بنا کردیم ،و همواره آن را وسعت می بخشیم
 یعنی آسمان ها در حال گسترده شدن هستند و آن کسی که چنین کاری را انجام می دهد خداوند است.

 اما به تازگی سایت رسمی ناسا اعلام کرده است بعد از رصد اتفاقات کیهانی متوجه شده آسمان ها در حال گسترده شدن و وسعت پیدا کردن هستند.

 نکته جالب در این خصوص این است که در ترجمه انگلیسی آیه 47 سوره مبارکه ذاریات از عبارت expander استفاده شده است:

 https://quran.com/51/47

 در سایت رسمی ناسا نیز از عبارت expanding برای اعلام این خبر استفاده شده:
 https://www.nasa.gov/feature/goddard/2017/cosmic-lenses-support-findings-on-accelerated-universe-expansion

یعنی هر دو از عبارت expand که به معنی بسط دادن و گسترده کردن یا وسعت بخشیدن است استفاده کرده اند.

 https://translate.google.com/#en/fa/expand

مطلبی را که قرآن کریم، این معجزه الهی چندین قرن قبل مطرح کرده است، تازه در قرن 21 توسط ناسا کشف می شود!

واحد ادیان، فرق و قومیت های جنبش مصاف (افق)