شنیدن قرآن کریم منجر به سلامت روانی شنونده میشود ، محققان به روانشناسان توصیه می کنند با قرآن کریم بیماران خود را درمان کنند. 

این مقاله با این عنوان در سایتهای معتبر علمی نشر داده شده است :

ترجمه: تاثیر صدای قرآن کریم بر روی سلامت روانی.

در افرادگروهی که بر روی آنها آزمایش انجام میشده ، پس از گوش دادن به قرآن کریم تفاوت قابل توجهی از سلامت روانی مشاهده شده است.    

درپایان جامعه ی علمی با بیان این عبارت به روانشناسان  قرآن درمانی را توصیه می کند : ( قرآن درمانی )

روانشناسان می توانند گوش کردن به صوت قرآن کریم را جهت افزایش سلامت روانی و کسب آرامش بیشتر[به بیمارانشان ] توصیه کنند.


لینک این تحقیق در مرکز ملی اطلاعات زیست‌فناوری آمریکا :

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/24421119/


این تحقیق در اسپرینگر (که زیر نظر دانشگاهMIT است) :

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10943-014-9821-7