محبوب‌ترین جمله نزد زنان «دوستت دارم» است.

اما آیا جمله‌ای وجود دارد که باتری جان مردان را شارژ کند و آنان را اوج دهد؟

بله. این جمله: «به تو افتخار می‌کنم»

تبیان