حسینیه نور تهران - 10 مهر 96 - جلسه نهم 

زمان: 45 دقیقه

دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 240 مگابایت

دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 90 مگابایت


دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 26 مگابایت 

دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 7 مگابایت