امام على علیه ‏السلام:

 إن جَعَلتَ دِینَکَ تَبَعاً لدُنیاکَ أهلَکتَ دینَکَ و دُنیاکَ وکُنتَ فی الآخرةِ مِن الخاسِرینَ، إن جَعَلتَ دُنیاکَ تَبَعاً لِدینِکَ أحرَزْتَ دِینَکَ و دُنیاکَ و کُنتَ فی الآخرةِ مِن الفائزینَ؛

اگر دینت را تابع دنیایت کنى، دین و دنیایت، هر دو را از بین برده‏ اى و در آخرت از زیانکاران خواهى بود، اما اگر دنیاى خود را تابع دینت کنى دین و دنیایت، هر دو را به دست آورده‏ اى و در آخرت از رستگاران خواهى بود.

غرر الحکم : 3750 ـ 3751

تبیان