دانلود سخنرانی شب اول

فایل تصویری

دانلود فایل تصویری شب اول  - 498 مگابایت

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی شب اول با کیفیت 80Kb - حجم 35 مگابایت

دانلود فایل صوتی شب اول با کیفیت 24Kb- حجم 10 مگابایت