کشتار مردم در دهه۶۰، اعدام تروریست ها درسال۶۷، اغتشاشات سال۸۸، انتخابات سال۹۶، ایران، تروریسم،مجاهدین خلق،طراحی جدید، مریم رجوی،عربستان،صهیونیسم،آمریکا،  کاندیداهای انتخابات

دریافت حجم: 2.7 مگابایت

مدت زمان: 1 دقیقه 23 ثانیه 

مصطفی تاج زاده، عضوسازمان مجاهدین انقلاب و از مذهبی_افراطی های دهه۶۰ است، که البته درسالیان اخیر،  هم نوایی خود با تروریست های سازمان مجاهدین خلق و سایر جریان های برانداز را آشکار کرده است