امام رضا علیه السلام :«قدام هذا الأمر قتل یبوح».

«پیش از قیام قائم (عجل الله فرجه) کشتاری است که لحظه ای قطع نمی شود».

بشارة الاسلام/ ص156

برگرفته شده از نرم افزار جامع مهدویت