پیامبر اکرم(ص) فرمودند :

در عصر حضرت مهدی ، زمین جگر پاره های خود را چون قطعات طلا و نقره بیرون می ریزد،

 دزد آمده می گوید :

من برای نظیر این اموال بود که دستم بریده شد؟

 قاتل آمده می گوید :

من برای چنین کالایی مرتکب قتل شدم؟

قاطع (صله) رحم آمده می گوید :

من برای چنین چیزی قطع (صله) رحم کردم !

 آنگاه این استوانه های طلا و نقره روی زمین می ماند و کسی رغبت نمی کند که چیزی از آن بردارد "


 بشارة الاسلام ص ۷۱