مردان باید در داخل خانه هم لباس مناسب بپوشند. جویا شدن نظر همسر در این مورد بسیار پسندیده‌است. بسیاری از زنان از مردانشان به دلیل پوشیدن لباسهای رنگ‌باخته عهد قاجار و مندرس شکایت دارند. هم‌چنین بوی بد دهان نیز سبب آزار زنان می‌شود.

امام رضا علیه السلام فرمودند: زنان بنی‌اسرائیل به بی عفتی کشیده شدند، چون مردان‌شان به آراستگی و نظافت خود رسیدگی نمی‌کردند. بسیاری گمان می‌کنند فقط زن باید آراسته باشد. امام موسی بن جعفر علیه السلام موهایشان را رنگ و خضاب می‌کردند، از ایشان علت را پرسیدند، فرمودند: تو دوست داری همسرت ژولیده باشد؟