سخنرانی استاد رائفی پور در جمع مدافعان حرم


زمان: 58 دقیقه

دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 357 مگابایت

دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 135 مگابایت


دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 33 مگابایت

دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 10 مگابایت 

۱ نظر

« تو باید اینجوری باشی!! »


دانلود با کیفیت HD720p - حجم 33 مگابایت 

دانلود با کیفیت 360p - حجم 15 مگابایت

۰ نظر

« نعمتی به نام پدر و مادر »


دانلود با کیفیت HD720p - حجم 30 مگابایت 

دانلود با کیفیت 360p - حجم 12 مگابایت

۰ نظر

بیست و پنجمین عامل اصلی تاخیر ظهور

۱ نظر

« آموزگار مکتب اشک »


دانلود با کیفیت HD720p - حجم 30 مگابایت

دانلود با کیفیت 360p - حجم 10 مگابایت


۰ نظر

« الگوی وفاداری »


دانلود با کیفیت HD720p - حجم 17 مگابایت 

دانلود با کیفیت 360p - حجم 10 مگابایت

دانلود پادکست صوتی - حجم 1 مگابایت

۰ نظر

سخنرانی استاد رائفی پور «مقامات زیارت عاشورا »


حسینیه نور تهران - 11 مهر 96 - جلسه دهم

زمان: 51 دقیقه

دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 226 مگابایت

دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 108 مگابایت 


دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 29 مگابایت 

دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 8 مگابایت 


12 مهر 96 - جلسه یازدهم

زمان: 51 دقیقه

دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 220 مگابایت

دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 95 مگابایت 


دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 29 مگابایت 

دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 8 مگابایت 


13 مهر 96 - جلسه دوازدهم

زمان: 51 دقیقه

دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 245 مگابایت

دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 122 مگابایت 


دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 29 مگابایت 

دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 8 مگابایت


14 مهر 96 - جلسه سیزدهم

زمان: 64 دقیقه

دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 318 مگابایت 

دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 166 مگابایت


دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 36 مگابایت 

دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 11 مگابایت 

۰ نظر

« امام حسین علیه السلام در انجیل »


 دانلود با کیفیت 360p - حجم 10 مگابایت 

مصاف ایرانیان masaf.ir

۰ نظر

آیا می دانید کسی که در روز عاشورا گفت (امیری حسین و نعم الامیر) یک ایرانی تُرک بود؟

اَسلَم بن عَمرو یکی از موالی (غیر عرب) هایی بود که پدرش در زمان حمله به ایران از منطقه دیلم (نزدیک قزوین) به کوفه آورده شد. ایشان از زمان حرکت امام حسین علیه السلام از مدینه تا مکه و بعد از آن تا کربلا همراه و نویسنده حضرت بود. روز عاشورا از امام اذن میدان گرفت و رجز می خواند که (امیری حسین و نعم الامیر) و هنگامی که بر روی زمین افتاد، امام حسین علیه السلام به سمت او شتافت و او را در آغوش کشید و امام گونه خود را بر روی گونه او گذاشت. سپس چشم هایش را باز کرد و تبسم کرد و به خود مباهات کرد و سپس به شهادت رسید.

این سرگذشت شخصی است ایرانی و از نژاد تُرک که امام معصوم اینگونه مانند حضرت علی اکبر علیه السلام به سمت او می آید و او را در لحظات آخر حیاتش به آغوش می کشد. 


 منابع:ر.ک أعیان الشیعة - السید محسن الأمین - ج 3 ص 304 - وأبوه عمرو کان من الأتراک ، ولعله الغلام الترکی المشهور مستدرکات علم رجال الحدیث - الشیخ علی النمازی الشاهرودی - ج 1 ص 601 - کربلاء ، الثورة والمأساة - أحمد حسین یعقوب - ص  325 و...

مصاف ایرانیان masaf.ir

۰ نظر

همسرانی موفقند که...

۰ نظر

« معجزه شفا در تربت امام حسین علیه السلام »


دانلود با کیفیت HD720p - حجم 28 مگابایت 

دانلود با کیفیت 360p - حجم 13 مگابایت

۰ نظر

سخنرانی استاد رائفی پور « مقامات زیارت عاشورا »


حسینیه نور تهران - 10 مهر 96 - جلسه نهم 

زمان: 45 دقیقه

دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 240 مگابایت

دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 90 مگابایت


دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 26 مگابایت 

دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 7 مگابایت 

۰ نظر

بیست و چهارمین عامل اصلی تاخیر ظهور

۱ نظر

سخنرانی استاد رائفی پور « مقامات زیارت عاشورا »


حسینیه فاطمه الزهرا سلام الله علیها تهران- 9 مهر 96 ، شام عاشورا - جلسه هشتم

زمان: 59 دقیقه

 دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 353 مگابایت

دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 121 مگابایت 


دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 34 مگابایت

دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 10 مگابایت 

۰ نظر