توئیت علی علیزاده، کارشناس بی بی سی:

«گاردین: سهم ایران از کل مسابقه تسلیحاتی خاورمیانه ۱.۲٪ است.»

آنکه میگوید پول مناطق محروم در لبنان، فلسطین، سوریه خرج شده خائن است یا نادان. 

برگرفته شده ازموسسه مصاف ایرانیان masaf.ir