دریافت  حجم: 3.45 مگابایت

مدت زمان: 2 دقیقه 35 ثانیه 

مصاف ایرانیان