سیف بن عمیره می گوید: که حضرت امام باقر علیه السلام به من فرمودند:

هنگامی که قاِئم قیام میکند مومن در قبر خود مخیر می شود و به او گفته میشود: سرور شما ظهور کرده است اگر دوست داری در رکاب او باشی پس برو و اگر میخواهی در سایه ی کرامت الهی بمانی پس بمان.

دلائل الامامه طبری ص 479