مرد از "قدردانی" ذوق‌زده می‌شود؛ چون به طور مستقیم از بُعد مردانه‌اش حمایت می‌شود،

زن از "گفتگو" به هیجان می‌آید؛ چون این عمل از بُعد زنانه‌اش حمایت می‌کند.

منبع: TebyanOnline