مستندی در مورد فواید روزه پخش شده از BBC
دریافت   حجم: 3.06 مگابایتمدت زمان: 3 دقیقه 30 ثانیه 
منیع: MASAF.IR