فاجعه فرهنگی و اینبار تلاش برای تغییر ذائقه ایرانی ٬ فروش جنین حیوانات در تهران برای مصرف خوراکی!

چه کسانی مجوز واردات و پخش این مواد را دادند؟

منبع:نجوا