امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند:

« آگاه باشید روز ظهور، روز شادی فرزندان علی و شیعیان اوست.»

 (غیبة نعمانی)

 و اما کُشتار و انتقام حضرت :

«از شمشیر مهدی برای خون آشامانِ پَست، و درّندگان مُتمدّن، و اَبَر قُدرتان نا انسان، خون و مرگ می بارد، و برای انسانیت درد کشیده ی خُرد شده، رحمت و حیات.»

 (خورشید مغرب ص ۳۸)