غربی ها برای مردم ایران سگ بازی را تئوریزه می کنند ولی برای مردم خود فرزند داری و فرزند آوری را ترویج می کنند. 

دریافت حجم: 6.62 مگابایت

مدت زمان: 5 دقیقه