9=2×2

در برخی از روایات اهل سنت آمده است که سن عایشه هنگام ازدواج ٧ تا٩ سال بوده است!! و همین مسئله باعث شده پیامبر گرامی اسلام ، توسط اسلام ستیزان مورد اهانت های فراوان قرار گیرند. 

لذا بنا داریم در این جستار به بررسی این گزارش تاریخی و البته اثبات دروغ بودن آن با توجه به شواهد تاریخی از خود منابع اهل سنت و البته علم ریاضیات ! بپردازیم. 


بیشتر احادیثی که سن جناب عایشه را هنگام ازدواج ۹ سال گفته اند یا از طرف "هشام بن عروه "روایت شده و یا از سوی راویان عراقی است.


اهل مدینه؛آنهایی که هشام بن عروه بیشتر از هفتادسال نخست زندگی خویش را در میانشان سپری کرده بود،چنین مسأله ای را روایت نکرده اند و تمام روایت های عروه از راویان عراقی است حال آنکه مردم مدینه از آنجا که زندگی پیامبر و همسرانش را از نزدیک میدیدند  دقیق ترین اطلاعات را از زندگی پیامبر داشتند.


احادیثی که عروه در اواخر عمر و از روات عراقی نقل کرده، محل خدشه علمای علم رجال است.

مؤلف "تهذیب التهذیب" (کتابی درعلم الرجال)می گوید: 

"مالک بن انس" در مورد آن عده احادیث او که از طریق راویان عراقی روایت شده اند ملاحظه داشت.

تهذیب التهذیب، جلد ۱۱، صفحه ۴۸، ۵۱.

امام محمد الذهبی از استوانه های علمی اهل سنت در "میزان الاعتدال" که کتاب "علم الرجال" است در باره هشام می گوید: 

حافظه هشام در اواخر زندگی اش ضعیف شده بود.

 اما چند مثال از واقعیت سن عایشه در هنگام ازدواج با پیامبر:

نکته مهم : عموم منابع تاریخی سال ازدواج پیامبر با عایشه را دوم هجری نقل کرده اند.


اما استدلال ها:


عقلی:

سال هشتم قبل از هجرت، در آن زمان که ابوبکر می خواست به حبشه هجرت نماید نزد مطعم رفت و از او خواست که مقدمات عروسی و تزویج پسرش(جبیر)با عایشه را فراهم کند.ولی مطعم به خاطر آنکه ابوبکر مسلمان شده بود، عقد نامزدی فرزندش را با عایشه فسخ نمود.

منابع:

ابن سعد، طبقات الکبری، ص۵۲۹

الاصابه، ج۴، ص۳۵۶.

الائل ‏النبوة، ابو بکر احمد بن حسین بیهقى  

امغانى‏،ج‏۲،ص:۱۱۳ 

اگر فرض کنیم همان زمان عایشه ۹ ساله بوده باشد و چون ماجرای نامزدی اش با مطعم بن جبیر  در سال هشتم قبل از هجرت بوده (تا اینجا ۱۷ سال) و چون ازدواجش با پیامبر  ۲ سال بعد از هجرت بوده پس حداقل هنگام ازدواج ۱۹ سال سن داشته است.

علم ریاضیات با حداکثر سواد جمع و تفریق اعداد دو رقمی : 

“ابن قتیبه دینوری"می نویسد :

عایشه شش ساله بود که به عقد پیامبر درآمد و در سال دوم هجری ، هفده ماه پس از هجرت، در حالی که ۹ ساله بود وارد خانه پیامبر شد! بعد می نویسد: او در سال پنجاه و هشتم هجری و در هفتاد سالگی درگذشت.

لمعارف ، ص 134


اگر در سال پنجاه و هشتم هجری ، هفتاد ساله بود، معنایش این است که عایشه در سال دوازدهم پیش از هجرت متولد شده باشد ، حال اگر ولادتش در سال دوازدهم پیش از هجرت باشد و در سال دوم هجری وارد خانه پیامبر شد، نتیجه می گیریم عایشه در هنگامی که وارد خانه پیامبر شد و عروسی کرد، چهارده ساله بود، در حالی که در آغاز به جای چهارده سال، نه سال را ذکر کرده است!(یعنی خودشان هم در محاسبه جمع و تفریق ریاضی داستان مضحکی که تراشیده اند مانده اند)

ضمنا به این نکته توجه کنید که چگونه امکان دارد هشت سال قبل از هجرت یعنی در سن ٣ یا ۴ سالگی نامزد جبیر ابن مطعم بوده باشد !؟


منطقی

اشخاصی مانند «ابن اسحاق» و «ابن هشام» که پیشگامان سیره نویسی بودند می نویسند: 

عایشه بیستمین فردی بود که به پیامبر ایمان آورد،پیش از عایشه خواهرش اسماء و پس از عایشه «خبّات بن اَرَّت» مسلمان شدند. 

این امر در حدود سال چهارم بعثت (نه سال قبل از هجرت) و بعد از علنی شدن دعوت پیامبر رخ داد.

بن هشام، السیره النبویه،ج1،ص٢٣٤


برای پذیرش دینی ،کودک باید بتواند راه برود و حرف بزند، پس اگر عایشه برای پذیرش دین حداقل پنج ساله بوده باشد، پس هنگام ازدواج باید حداقل ۱۶ ساله بوده باشد.


تقویمی

طبری آورده است که:ابوبکر دارای چهار فرزند بود که همه آنها را در دوره جاهلیت به دنیا آمده بودند.

طبری، تاریخ الـامم و الملوک، ج4، ص50

اگر عایشه قبل از بعثت به دنیا آمده باشد (ولو یک سال) با احتساب ۱۳ سال بعثت و یکی، دو سال بعد از هجرت، عایشه هنگام ازدواج با پیامبر حداقل پانزده یا شانزده ساله بوده است.


محاسبه ای

بر اساس روایت های معتبر تاریخی، «اسماء»خواهر بزرگ عایشه ده سال از او بزرگتر بوده است.

و کتاب های  معتبر تاریخی گزارش می دهند که اسماء در سال هفتاد و سوم هجری به عمر صد سالگی بدرود حیات گفته است.

 اگر اسماء در سال هفتاد و سوم هجری صد ساله بوده باشد، پس عمر او هنگام هجرت باید بیست و هفت و یا بیست و هشت بوده باشد. بنابراین عایشه در زمان هجرت باید هفده ساله و یا هجده ساله بوده باشد. که با توجه به عروسی عایشه بعد از هجرت عمر ایشان در زمان ازدواج حد اقل هجده و یا بیست بوده است.

منابع:

الامام الذهبی، سیر اعلام النبلاء، جلد۲، صفحه ۲۸۹

ابن کثیر، البدایه والنهایه، جلد۸، صفحه ۳۷۱و٣٧٢ 


تمام منابع از کتب برادران اهل سنت میباشد


این فضیلت تراشی به قیمت بی آبرو کردن پیامبر اسلام است. 

ازدواج در شش سالگی فضیلت نیست اما در عوض داستان سرایی و دروغ پردازی حتی به قیمت بردن آبروی پیامبر فضیلت است.


این همه داستان را سر هم کرده اند که بگویند جناب عایشه تنها زن باکره پیامبر (اولین ازدواجش با پیامبر بوده) و اصطلاحا سوگولی ایشان بوده است برای همین سن ازدواج را تا ۶ سال پایین اورده اند که بگویند امکان نداشته قبلا ازدواج کرده باشد!!

 هرچند اینکه کسی قبلا ازدواج کرده باشد یا نه فضیلت خاصی محسوب نمی شود و ملاک تقوای آن فرد و تبعیتش از پیامبر است اما باکره بودن جناب عایشه از کتب اهل سنت هم محل تردید جدی است:

 سوای مواردی که ازدواج او را با مطعم بن جبیر نقل کرده اند روایات باکره بودن عایشه را تنها از خود او نقل کرده اند و با روایت های دیگر در تناقض است!

در روایت آمده است که:

پیامبر در زمان ازدواج با عایشه، ٣ روز نزد او اقامت داشتند؛ و سپس میگوید پیامبر نزد زن باکره خود هفت روز،و نزد غیرباکره ها سه روز اقامت داشتند. از آنجا که در عدالت پیامبر در برخورد با همسرانش ذره ای تردید نیست پس بنا بر این روایت صحیح ایشان باکره نبوده اند.

سنن ابن داود ،کتاب النکاح ،باب فی المقام عند البکر ،رقم2124


 براستی باید تاسف خورد به حال کسانی که بخاطر تعصبات مذهبی موجبات توهین به پیامبر را سبب می شوند. 

آخر برادر من ، خواهر من، مردم عصر حاضر هر حرفی را قبول نمی کنند شما نمی توانید از مردم بخواهید که حتی جمع و تفریق ریاضی را نیز با گفته های شما کنار گذارند. 

 از قدیم گفته اند دو دو تا چهارتا...

فکر کرده اید اگر مثلا بگویید سن عایشه کم بوده این به معنی بالاتر بودن مقام او نسبت به دیگر همسران پیامبر است ؟

پس بد نیست سری به یکی از مستند ترین کتاب های اهل سنت یعنی مسند احمد بن حنبل (امام و پیشوای اهل سنت حنبلی)بزنید و ببینید فضیلت به سن نیست به ایمان و تقوا است و جالب اینکه راوی حدیث خود جناب عایشه است:

عایشه مى‏ گوید: رسول خدا(صلی الله علیه و آله وسلم) هرگاه به یاد خدیجه می‌افتاد از او به نیکی یاد می‌کرد. روزی حسادت بر انگیخته شد و گفتم: چه زیاد از آن پیر زن بی ‌دندان یاد مى‏ کنید؟ همانا خداوند بهتر از او نصیب شما فرموده است(اشاره عایشه به خودش ). 

رسول خدا(صلی الله علیه و آله وسلم) فرمود: خداوند بهتر از او نصیب من نفرموده است، زیرا هنگامى که همه مردم مرا تکذیب مى‏ کردند، او مرا تصدیق مى‏ کرد و هنگامى که مردم مرا محروم مى‏ داشتند او با اموال خود من را یاری مى‏ کرد و خداوند فرزندان مرا، از او به من عنایت فرمود (اشاره به حضرت زهرا سلام الله علیها و نسل مطهرش) و حال آنکه از غیر او فرزندى به من عنایت نفرمود

مسند احمد بن حنبل.ج41 ص356.ط موسسة الرسالة 


متاسفانه برخی اهل سنت به تاسی و با توجه به داستان ساختگی ازدواج پیامبر با عایشه در 9 سالگی این کار را تکرار می کنند و آبرو برای اسلام در دنیا نگذاشته اند. اثبات یا رد ادعای ازدواج پیامبر «ص» با دختر نه ساله! دریافت pdf

حجم: 226 کیلوبایت

مصاف ایرانیان