ظهور منتقم با شمشیری دو دمه در عهد عتیق

کتاب عهد عتیق،مزامیر داوود،مزمور١٤٩

بخش های ٤ تا ۹ : 

شماره ٤: زیرا خداوند از قوم خویش رضایتمندی دارد. مسکینان را به نجات جمیل می‌سازد.

شماره ۵: مقدسان از جلال فخر بنمایند. و بربسترهای خود ترنم بکنند.

شماره ۶: تسبیحات بلند خدادر دهان ایشان باشد.  و شمشیر دو دمه در دست ایشان

شماره ۷: تا از امت ها انتقام بکشند و تادیب ها بر طوایف بنماید

شماره ۸: و پادشاهان را به زنجیر ببندند و سروران ایشان را به پابندهای آهنین

شماره ۹: و داوری را که مکتوب است بر ایشان اجرا دارند. این کرامت است برای همه مقدسان او.

ظهور این نشانه در دستان امیر المومنین باعث شد با تحریک یهودیان ، ذوالفقار از شمشیر دو دمه ، به شمشیر دو شاخه نزد مسلمانان تغییر مفهوم دهد. گفتنی است تنها منبعی که برخلاف دیگران ذوالفقار را دو شاخه دانسته "المناقب"ابن شهر آشوب ‌است. کان  ذوالفقار ذا شعبتین؛ ذوالفقار دو تیغه داشت که به نظر می‏ آید برداشت شخصی او(ابن شهر آشوب)، از معنای ذوالفقار است..

المناقب. ابن شهر آشوب، ج ۳، ص۲۹۰