دانلود با کیفیت بالا - حجم 46 مگابایت

دانلود با کیفیت پایین - حجم 20 مگابایت


عده‌ای -یقینا بالغرض- زن را از جایگاه حقیقی خود جدا کرده و در حال ارائه الگوی مرد شدن به زنان هستند!

این امر چند نتیجه نامطلوب در پی دارد؛


اولا امکان و فضای شغل ‌را از مردان گرفته و باعث بیکاری می‌گردد، بعد همین مرد به جهت ناتوانی در امور اقتصادی سراغ ازدواج هم نمی‌رود و این مسیر ادامه دارد تا مباحث جمعیت و امنیت و سلامت.


دوما شیر در قفس، بی‌خاصیت است و هم ملول و درمانده، چون باید در جنگل و محیط آزاد خود را بروز دهد تا به آرامش و سکون دست یابد، با توجه به این مثال می‌توان گفت، انسانی که مشغول اموراتی نامرتبط با روحیه و ساخت خود باشد نیز با آرامش و بروز توانایی خود فاصله دارد.


سوما زنی که اولویت خود را حضور مستمر در اجتماع کرده، بی‌شک یا به راحتی تن به ازدواج نمی‌دهد، یا از عهده وظایف همسری و مادری به خوبی و شایستگی بر نخواهد آمد.


و چهارم که احساس می‌کنم از همه مهمتر نیز هست، بحث ساخت و حرکت جامعه است؛ در الگو و سبک زندگی اصیل و انسانی، زن محور رشد و تعالی خانواده است و در ادامه خانواده محور حرکتِ رو به بالای جامعه، حال وقتی اوضاع خانواده‌ای، به جهت درگیر بودن و آرامش نداشتنِ محورش یعنی زن، با اشکال مواجه شده، بی‌شک باید منتظر اختلال در مسیر و محتوای آن جامعه نیز بود.


در زیر برخی شغل‌ها را می‌گویم که به چشم خود حضور زنان را در آنجا دیدم و علاوه بر تعجب، افسوس نیز خوردم:


پارکینگ‌دار برج میلاد.

مهماندار سالن قطار مشهد- تهران.

تلفنچی پلیس ۱۱۰ تهران.

فروشندگی اکثر مغازه‌هایی که مردان در آنجا حضور زیادی دارند.


مصاف ایرانیان