زمان: ١١۶ دقیقه 

دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 538 مگابایت
دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 240 مگابایت

دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 66 مگابایت
دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 20  مگابایت