دانلود سخنرانی شب ششم

فایل تصویری

دانلود فایل تصویری شب ششم  - 389 مگابایت

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی شب ششم با کیفیت 80Kb - حجم 42 مگابایت

 دانلود فایل صوتی شب ششم با کیفیت 24Kb- حجم 12 مگابایت