٢۸ بهمن ۹۶ - دانشکده صنایع دانشگاه آزاد تهران جنوب
زمان :  ۱۳۶ دقیقه

دانلود تصویری با کیفیت HD720p - حجم 613 مگابایت
دانلود تصویری با کیفیت 360p - حجم 260 مگابایت

دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 77 مگابایت
دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 23 مگابایت