١١ آذر ٩٧ - کرمانشاه 
زمان :  ۶٧ دقیقه 

دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 39 مگابایت
 دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 11 مگابایت