دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در مسیر پیاده روی اربعین- 12 الی 18 آبان 96 در موکب مسجد مقدس جمکران


فرصت های تمدن سازی اربعین _ ۱۲ آبان ۱۳۹۶

زمان: ۵۷ دقیقه


دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 33 مگابایت 

دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت


ویژگی های ممتاز زیارت اربعین _ ۱۳ آبان ۱۳۹۶

زمان: ۶۶ دقیقه


دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 38 مگابایت 

دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 11 مگابایت 


آسیب ها و تهدیدهای زیارت اربعین _  ۱۴ آبان ۱۳۹۶

زمان: ۵۴ دقیقه


دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 31 مگابایت 

دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت 


 بلا و مصیبت برای زائر _ ۱۵ آبان ۱۳۹۶

زمان: ۴۸ دقیقه


دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 27 مگابایت

دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 8 مگابایت


 ادب زیارت _ ۱۶ آبان ۱۳۹۶

زمان: ۵۷ دقیقه 


دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 33 مگابایت

دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 9 مگابایت 


 معیت با امام زمان _ ۱۷ آبان ۱۳۹۶

زمان: ۶۴ دقیقه


دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 37 مگابایت 

دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 11 مگابایت


 زیارت _ ۱۸ آبان ۱۳۹۶

زمان: ۶۲ دقیقه


دانلود صوتی با کیفیت 80kb - حجم 36 مگابایت

دانلود صوتی با کیفیت 24kb - حجم 10 مگابایت