این کلیپ را ۲بار ببین! عمیقاً بهش فکر کن! برای همۀ رفقات بفرست!

 کار انقلاب و حرف حق فقط وفقط در آرامش پیش می‌رود!!

دریافت  حجم: 4.08 مگابایت
مدت زمان: 3 دقیقه 4 ثانیه