امام حسین علیه السلام :

در نهمین فرزند من سنتی از یوسف و سنتی از موسی بن عمران است ، او قائم ما اهل البیت است و خدای تعالی مقدمات ظهورش را در یک شب فراهم می کند

ترجمه کمال الدین ج1،ص 584