حدود یک سال قبل چند محموله خرما در منطقه آزاد تجاری شهرستان ماکو توقیف شد که بررسی‌های اولیه نشان می‌داد این محموله محصول رژیم غاصب صهیونیستی است.

 از آنجایی که هرگونه معامله تجاری با رژیم اشغالگر قدس ممنوع است در این زمینه پرونده قضایی تشکیل و بررسی موضوع در دستور کار دادسرای مرکز استان آذربایجان غربی قرار گرفت.

 احتمال این‌که خرماها آلودگی‌های بیولوژیک داشته باشند وجود داشت، لذا ارسال آن‌ها به مراجع بهداشتی جهت اخذ آزمایشات و بررسی میزان خطرآفرینی آن برای مصرف کننده روندی طولانی به خود اختصاص داد و نهایتاً بعد از یک پروسه هفت تا هشت ماهه نتایج آزمایشات اعلام شد.

نتیجه: مراجع بهداشتی این خرماها را آلوده و غیرقابل مصرف اعلام کردند!!

 پیوند خبر: fna.ir/PDFV8