واقعا عجیبه که یک عده ای دارن تلاش میکنن تا بین قشر جوان و رهبر انقلاب فاصله بندازن. 

ظاهرا دوست دارند فرمایشات ایشون مطابق میل این آقایان در جامعه پخش شود.آیت الله خامنه ای: باید بعضی جاها به رو نیاورد 

تجاهل العارف کرد (می بینید خطاست باید روتون رو برگردونید  یعنی من ندیدم)

یک جاهایی هم اینجوری است. 

یک جاهایی هم دخالت اصلا حرامه 

مثلا فرض کنید که گفتگوی محرمانه تلفنی دو نفر رو  که یک رابطه حرامی با هم دارند رو  آدم گوش کنه

گوش کردنش هم حرامه ترتیب اثر دادنش هم همینطور.

به کلیپ روی خوش مراجعه کنید

منبع: مصاف ایرانیان