ترجمه آیه ۱۸ سوره النّبأ :

" روزی که در «صور» دمیده می‌شود و شما فوج فوج (به محشر) می‌آیید "

 از امام صادق سوال شد: آیا رجعت (یعنی بازگشت به دنیا) حق است؟

حضرت فرمودند: آری، 

عرض شد: اول کسی که بر میگردد کیست؟

حضرت فرمودند: حسین بن علی است، که پس از قیام "قائم" خارج میشود،

 آن شخص پرسید: مردم هم همراه ایشان هستند؟ امام فرمودند: نه، چنانکه خداوند (در قرآن) می‌فرماید: دسته دسته بیایند، به ترتیب خواهند آمد، قومی پس از قوم دیگر.


 کتاب الوافی، ج۲ ص۲۶۷