انتشار گسترده کتاب the twelfth Imam(امام دوازدهم) نوشته جوئل روزنبرگ در میان مسیحیان امریکا وی در این کتاب امام زمان (عج) را طبق پیشگویی های "خودبافته" دجال اخرالزمان معرفی کرده است .