امام علی علیه السلام
محفوظ بودن و پاکدامنی برای سلامتی زن مفیدتر است و زیبایی او را با دوام تر می کند.
منبع: تصنیف غررالحکم و دررالکلم 405، ح 9286