امام رضا علیه السلام
اگر به تعداد اهل بدر [مؤمن کامل] در میان شما بود، قائم ما قیام می کرد. 
منبع: مشکاۂ الأنوار فی غرر الاخبار 63