امام خمینی: ساواکی نزد من محترم تر  است از آخوند فاسد


امام روح الله: «و الله من به عمرم نترسیده ام. آن شبی هم که آنها(مأموران شاه) مرا می بردند، آنها می ترسیدند و من آنها را دلداری  می دادم »

خیال می کنید زنی که عفت خود را می‌فروشد، تقصیر دارد؟ 

امام خمینی: «اگر راست می‌گویند برای بیکاران کار پیدا کنند. این جوان بعد از بیست سال تحصیل، کار می‌خواهد. فردا، که فارغ التّحصیل می‌شود، سرگردان است. 

 اگر معاشش فراهم نشود نمی‌تواند دین خود را حفظ کند. 

 شما خیال می‌کنید آن دزدی که شب‌ها از دیوار، با آن همه مخاطرات، بالا می‌رود و یا زنی که عفت خود را می‌فروشد، تقصیر دارد؟ 

 وضع معیشتْ بد است که این همه جنایات و مفاسد، که شب و روز در روزنامه‌ها می‌خوانید، به وجود می‌آورد.» 

(صحیفه نور،ج اول،ص ۲۷۰)


امام خمینی: باید جوانان عمامه اینها(آخوندهای فاسد) را بردارند. عمامه این آخوندهایى که به نام فقهاى اسلام، به اسم علماى اسلام، این طور مفسده در جامعه مسلمین ایجاد میکنند باید برداشته شود.

منبع: نجوا