استند آپ کمدی رضا احسان پور شعر خوانی درباره ازدواج(اختتامیه جشنواره خلافت صهیونی)

دانلود با کیفیت بالا 35 مگابایت

دانلود با کیفیت پایین 13 مگابایت

استند آپ کمدی رضا احسان پور درباره زبان انگلیسی (اختتامیه جشنواره خلافت صهیونی)

دانلود با کیفیت بالا 69 مگابایت

دانلود با کیفیت پایین 23 مگابایت

استند آپ کمدی رضا احسان پور درباره جنگ (اختتامیه جشنواره خلافت صهیونی)

دانلود با کیفیت بالا 30 مگابایت

دانلود با کیفیت پایین 10 مگابایت


موسسه مصاف ایرانیان masaf.ir