پاسخ امیرالمومنین علی علیه السلام به طعنه زننده یهودی

شخصی یهودی به امام گفت:هنوز پیامبرتان را دفن نکرده درباره اش اختلاف کردید

امام علی علیه السلام فرمودند:

ما درباره آنچه از او رسیده اختلاف کردیم نه در خود او، اما شما یهودیان هنوز پای شما پس از نجات از دریای نیل خشک نشده بود که به پیامبرتان گفتید: "برای ما خدایی بساز چنان که بت پرستان خدایی دارند"و پیامبر شما گفت: شما مردمی نادانید.

نهج البلاغه حکمت ٣١٧

مصاف ایرانیان