آمریکا به دنبال تشکیل ائتلاف«سنی-اسرائیلی-آمریکایی» بر ضد ایران

سخنی را که سالها پیش آمی آیلون رئیس شین بت اسرائیل گفت،امروز شبکه وهابی کلمه بازگو کرد


موشه یعلون وزیر جنگ سابق اسرائیل: اعرابی که در جنگ ۶روزه علیه ما ائتلاف کرده و با ما میجنگیدند، اکنون همه بجز قطر با ما در یک کشتی حرکت می کنند، چون ما ایران را دشمن شماره یک خود می‌دانیم

منبع: نجوا