پیامهای مهدوی به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی؛ هر روز فقط یک پیام؛ بدون درج تبلیغات

مجموعة الرسائل المهدویة باللغات الفارسیة، العربیة والإنجلیزیة

The collection of Mahdavi messages in Persian and English and Arabic


برای عضویت کلیک کنید(join) 

https://telegram.me/MahdaviMessages