۵ مطلب با موضوع «جاهلیت مدرن» ثبت شده است

داعی جاهلیت وپدر تبلیغات مدرن


         به نام خداوند بخشنده مهربان


ترجمه: سیروس مرادی

 اصول تبلیغات و فعالیت های رسانه ای از دیدگاه دکتر جوزف گوبلز، وزیر تبلیغات آلمان در طول جنگ جهانی دوم

ژنرال کالین پاول، رئیس ستاد مشترک ارتش « آمریکا » در سال 1991م. و مقارن با جنگ اول « خلیج فارس » گفته است که پیروزی در هر جنگی بدون حمایت رسانه ها، امری مشکل و شاید غیرممکن است. با وجود آنکه ظاهراً اصولی را که رسانه های غربی در حال حاضر از آنها پیروی می کنند، ارتباطی به خطوط راهنمایی که گوبلز در هفتاد سال پیش برای کار دستگاه های تبلیغاتی « آلمان » وضع کرده بودند، ندارند، ولی در باطن، در همان چارچوب کار می کنند. اهمیت دادن به مؤلفه های روانی و کارهای رسانه ای، مهم ترین وسیله ی کسب پیروزی است. موردی که هم اکنون غرب با توسل به گستردگی عظیم دستگاه های تبلیغاتی خود، به آن عمل می کند. به همین دلیلی که گفته شد، شناخت خطوط فکری گوبلز برای درک کارکرد رسانه های فعلی دنیای غرب لازم به نظر می رسد.

تصویری از گوبلز

دکتر جوزف گوبلز، وزیر تبلیغات حکومت نازی، سهم زیادی در قدرت گرفتن هیتلر داشت. وی از اولین کسانی بود که در سال های گمنامی هیتلر به او پیوست و تا آخرین لحظات زندگی به آرمان های او وفادار ماند.
گوبلز، خیلی زود متوجه اهمیت و قدرت رسانه ها در کارزارهای سیاسی و جنگی گردید. جنگ جهانی دوم، اولین جنگی بود که رسانه های جمعی الکترونیکی؛ یعنی رادیو نقش مهمی را در شروع و ادامه ی آن بازی کردند. شعار گوبلز در مبارزات سیاسی این بود:
ذهن و قلب مردم را در اختیار بگیر، روح آنها به دنبال تو خواهد آمد.
جوزف گوبلز در 29 اکتبر سال 1897م. به دنیا آمد. در طول جنگ جهانی اول به دلیل کوتاه بودن قدّش در ارتش پذیرفته نشد. دکترای خود را در رشته ی ادبیات و فلسفه در سال 1921م. از دانشگاه معتبر « های وی » دریافت کرد. او اولین تماس خود را با حزب نازی در سال 1923م. برقرار و در سال 1924م. به عضویت رسمی حزب نازی درآمد. از آن موقع تا به قدرت رسیدن حزب نازی در سال 1933م. جزو رهبران مهم و طراز اول حزب بود. از سال 1933م. با عنوان وزیر تبلیغات و تنویر افکار به عضویت کابینه ی هیتلر درآمد. او طرفدار اصلی جنگ بود و با شروع نبردهای اصلی، نفوذ او باز هم بیشتر گردید. از سال 1943م. با شروع شکست های « آلمان »، وی در تبلیغات خود از مردم خواست به جنگ تمام عیار روی بیاورند و تا آخرین لحظات زندگی، برای پیروزی بجنگند. در روز 30 آوریل سال 1945م. هیتلر ضمن تعیین گوبلز به عنوان صدراعظم آلمان، خودکشی کرد. گوبلز تنها یک روز صدراعظم رایش سوم بود. سرانجام در روز اول ماه می سال 1945م. او به همسرش ماگداگوبلز اجازه داد تا هر شش فرزندشان را مسموم کند و سپس هر دو خودکشی کردند. به دلیل تأثیرات عظیمی که تفکرات گوبلز بر کارگزاران رسانه ای در سال های بعد از جنگ جهانی دوم داشت، بررسی اصول عقاید وی برای درک درست کارکرد رسانه های غربی، لازم به نظر می رسد.

اصول تبلیغات گوبلز

1. فعالان رسانه ای باید همگی باهوش بوده و به همه ی منابعی که روشنفکران جامعه به آنها اظهار علاقه می کنند، تسلط داشته باشند. فعالان رسانه ای باید شناخت درستی از افکار عمومی و اتفاقاتی که مردم به آنها حساسیت نشان می دهند، داشته باشند.
2. سیاست های کلان تبلیغاتی و رسانه ای در یک کشور باید از سوی یک منبع به شرح زیر برنامه ریزی و اداره شود:
الف: همه ی راهنمایی و خط دهی ها باید توسط یک نهاد برنامه ریزی و هدایت یابد؛
ب: باید مدیران رسانه ای کشور، مرتباً توجیه شده و روحیه ی آنها در بهترین وضعیت حفظ شود؛
ج: هر نهادی در کشور که فعالیت هایش به نحوی جنبه ی تبلیغی دارد، باید تابع سیاست های واحد تبلیغاتی کشور باشد.
3. در برنامه ریزی تمام فعالیت های کشوری، باید جنبه های تبلیغاتی کار در نظر گرفته شود؛
4. تبلیغاتی موفق است که بتواند سیاست ها و اعمال دشمن را با توجه به موارد زیر متأثر سازد:
الف: همه ی اطلاعاتی که ممکن است مورد استفاده ی دشمن قرار گیرد، باید در طرح ریزی نهایی تبلیغات با دقت حذف شوند؛
ب: هدف عمده ی تبلیغات باید واداشتن دشمن به نتیجه گیری مطلوبی باشد که مورد علاقه ی ماست؛
ج: باید با افشای برخی اطلاعات کسب شده در خصوص دشمن از سوی رسانه های خودی، به آنها بفهمانیم که اطلاعات ارائه شده از سوی ما موثّق است تا آنها مجبور شوند رسانه های ما را جدّی تر گرفته و به محتوای آن توجه ویژه ای بکنند.
د: اگر اطلاعاتی در خصوص عملیات دشمن کسب کرده ایم، باید مراقبت کامل کنیم که از اطلاعات ما دشمن کوچک ترین بویی نبرد، ضمن اینکه خود را برای بهره برداری کامل از نتایج عملیات آماده می نماییم.
5. همه ی اطلاعات غیرمحرمانه و سوخته از نظر اطلاعاتی، باید در اختیار طراحان تبلیغاتی قرار گیرند تا از آنها خوراک مناسبی برای رسانه های خودی درست کنند؛
6. با شناخت دقیق مخاطبان باید قبل از شروع تبلیغات، علایق آنها شناسایی شده و اطلاعات به نحوی ارائه شوند تا مورد توجه و علاقه ی شنوندگان قرار گیرند؛
7. وظیفه ی دستگاه های رسانه ای، پخش گزارش هایی بر مبنای صحت و سقم آنها نیست. تأثیرات نهایی هرگونه تبلیغاتی نشان دهنده و معیار قضاوت برای پخش آن گزارش یا خبر است. به عبارتی اگر خبر و گزارش دروغی نیز باعث افزایش روحیه ی مردم شود، پخش آن ایرادی ندارد؛
8. فعالیت های تبلیغاتی دشمن باید به دقت بررسی شود. این بررسی در سه بخش اصلی انجام می گیرد: محتوای تبلیغات، هدف و نهایتاً میزان تأثیراتی که بر مردم ما می گذارد. بر مبنای نتایج چنین بررسی هایی است که باید برخی از فعالیت های تبلیغاتی دشمن، نادیده گرفته شده و برای بقیه، بسته به قدرت و میزان تأثیرگذاری آنها، ضدّ تبلیغات مناسبی طرّاحی و اجرا گردد؛
9. محتوای اخباری که از رسانه های خودی پخش می شوند، باید از نظر اعتبار، میزان وجود اطلاعات طبقه بندی شده و نهایتاً اهدافی که از پخش چنین محتوایی مورد نظر است، باید به دقت بررسی گردند. گزارش های ارسالی باید ترکیب مناسبی از عناصر بالا باشند تا دشمن به آنها اعتنا کند؛
10. استفاده از محتوای برنامه هایی که دشمن بر روی آنتن فرستاده، وسیله ی مناسبی برای طراحی و اجرای برنامه هایی تبلیغاتی برای بی اعتبار کردن دشمن است. با انتخاب گزینشی از برنامه های تبلیغاتی دشمن می توان از آنها در تحقق اهداف تبلیغاتی خودی استفاده کرد؛
11. نکته مهم در فنّ تبلیغات سیاسی بر ضدّ دشمن و شکستن روحیه ی آنها، استفاده ی مناسب از اخبار راست و دروغ است. امتزاج مناسب این دو باعث خواهد شد تا با مرجع قرار دادن اخبار درست که وقوع آنها بر همگان مسلم شده، مقداری اخبار دروغ را به دشمن قبولاند و برنامه های جنگی آنها را متوقف یا دچار بحران و سردرگمی نمود؛
12. نقل قول از سیاست مدارانی که صاحب شخصیت و پرستیژ هستند، می تواند موفقیت کارزارهای تبلیغاتی را تسهیل کند؛
13. تبلیغات سیاسی باید به دقت زمان بندی شود:
الف: اخبار رسانه های خودی در خصوص موضوع معینی باید قبل از گزارش های رقبا، به نظر مخاطبان هدف برسد؛
ب: فعالیت های تبلیغاتی باید در زمان کاملاً معین و مناسبی آغاز گردد؛
د: اخبار و گزارش ها هر چقدر هم که مهم باشند، باید فقط به تعداد دفعاتی که برای آن خبر مناسب است، تکرار گردد. تکرار نامناسب اخبار، نه تنها تأثیرگذاری آن را کم؛ بلکه به نوعی ضدّ تبلیغ تبدیل می گردد؛
14. در امر تبلیغات باید برای حوادث و شخصیت های خودی و دشمن از القاب و اسامی مستعار مناسبی استفاده نمود؛ نظیر: نامیدن خلبانان خودی؛ عقابان تیز پرواز و خلبان دشمن و خفّاشان شب کور. از سیاست مداران و رهبران دشمن را نیز باید با القاب مناسبی که هیمنه و اهمیت آنها را در نظر سربازان خودی بشکند، یاد کرد.
الف: این گونه نام گذاری ها باید مستمر و مسبوق به سابقه باشد. استفاده از اسامی تاریخی که یادآور پیروزی های بزرگ گذشته باشد، کمک مهمی در این راستا است؛
ب: استفاده از پس زمینه های تاریخی و فلسفی نباید آن قدر پیچیده و بغرنج باشند که مردم عادی از درک آنها درمانده شوند؛
د: تبلیغات باید در زمان های معینی با استفاده از قالب های مشخصی تکرار شوند. یادآوری پیروزی های گذشته در سالگرد آنها، موقعیت مناسبی را برای ارتقای روحیه ی جنگجویان فراهم می کند؛
هـ: تأثیرات همه ی فعالیت های تبلیغاتی باید به صورتی پیوسته ارزیابی شوند. شاخص های موفقیت در کارزارهای تبلیغاتی باید تعریف و علل ناکامی ها معین و در رفع آنها کوشش گردد؛
15. در تبلیغات خانگی باید تمام کوشش های دشمن برای ایجاد امیدهای کاذب در مردم نقش بر آب گردد.
پیروزی و موفقیت، موضوعی است که ما باید در مورد نحوه ی حصول به آن تصمیم بگیریم، نه اینکه دشمن، معیارهای موفقیت های ما را تعیین کند؛
16. تبلیغات داخلی باید مقدار معین و قابل هضمی از نگرانی شکست را در بین مردم ایجاد کند:
الف: مردم باید بدانند که در صورت شکست چه مصائبی را باید تحمل کنند؛
ب: رسانه ها باید نگرانی های جنبی مبارزه را در چشم مردم کم ارزش نشان دهند. ترس از کمبود موادّ غذایی و سایر خدمات اجتماعی باید به حدّاقل برسد.
17. تبلیغات داخلی باید همه ی تأثیرات ناامیدی را به حداقل برساند:
الف: رسانه ها باید بدانند که سرخوردگی و ناامیدی، امری اجتناب ناپذیر در هر مبارزه ی طولانی است. همه ی برنامه ریزی ها باید بر اساس وجود چنین فضایی و مبارزه با عواقب آن صورت پذیرد؛
18. خوی وحشی و تجاوزکارانه ی دشمن به عنوان خصلتی غیرقابل برگشت و اصلاح ناپذیر باید تبلیغ گردد؛
19. نباید برای کارهای تبلیغی، نتایج سریعی را انتظار داشت. جزئیات کارزارهای تبلیغاتی باید متناسب با تحولاتی که روی می دهند، تنظیم و تعدیل شوند.

کلمات قصار گوبلز

دروغ هایی که از رسانه ها پخش می شوند، باید تا حدّ امکان بزرگ باشند. در این صورت مردم قسمتی از آن را باور خواهند کرد.
• جوهره ی اصلی تبلیغات این است که مردم چنان صمیمانه و از روی علاقه به موضوع جذب بشوند که تسلیم آن شده و اساساً در فکر ترکش نباشند.

منابع تحقیق: 
http: //www. historylearningsite. co. uk/joseph_goebbels. htm
http: //www. spartacus. schoolnet. co. uk/GERgoebbels. htm
http: //www. dishiran. org/forum http: //old. tebyan
http: //jahed. malakut. org/archives/2005/05/post_3. html
net/Teb. aspx?nld=2853

منبع مقاله : 
شفیعی سروستانی، اسماعیل، (1389)، جاهلیت مدرن در رویارویی با امام زمان (علیه السّلام)، تهران: نشر موعود عصر (عج الله تعالی فرجه الشریف)، چاپ سوم
کپی شده از سایت راسخون


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

کالاگرایی زن(برده داری نوین)

 

                به نام خداوند بخشنده مهربان

 

فروش زن در اسرائیل تو دنیایی که حقوق بشر گوش همه رو کر کرده با زن مثل یک کالا برخورد میشه.

woman togo3

حجم فساد اخلاقی و جنسی در اسرائیل به حدی است که خود صهیونیست ها به آن اذعان و از افزایش آن ابراز نگرانی می کنند.

فروشگاه هایی در خاک فلسطین اشغالی می باشد.در این فروشگاه ها،زن به عنوان کالایی جنسی همراه با برچسب قیمت و سایر مشخصات،به فروش می رسد.

woman togo2

جالب است بدانید رژیم نامشروع اسرائیل که به شهادت تاریخ و اسناد، هیچ گاه میانه خوبی با حقوق و قانون نداشته، یکی از کرسی های هجده گانه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) را در اختیار دارد. کشوری که با اعتقاد به برتری خونی و نژادی خود، مخالف اصلی ترین اصلِ اعلامیه جهانی حقوق بشر، یعنی" احترام و اعتقاد به منزلت انسانی افراد، بدون توجه به نژاد و جنس" است. اما مسئولان این رژیم طی سالهای اخیر کوشیده اند با ژست های سیاسی از حجم انتقادات جهانی نسبت به خود بکاهند . از این‌رو در حوزه های مختلف بین المللی از جمله مسئله حقوق بشر و در ذیل آن حقوق زنان وارد شده اند.
 این شوخی بزرگ در حالی رنگ واقع به خود می گیرد که تمامی گزارشات و اعترافاتِ روزنامه های عبری زبان و خبرگزاری های داخلی اسرائیل، گویای آن است که این رژیم، نه تنها در تعاملات با غیر اسرائیلی ها وقتی به هیچ یک از مصوبات جامعه بین الملل اهمیت نمی نهد بلکه در داخل سرزمین های اشغالی ۱۹۴۸ نیز کلیه حرکات و سکناتش با روح تمامی قوانین و صریح اکثرِ مواد در تعارض است.‏

woman togo1

 در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است: "بیشتر زنان و دختران جوان خارجی که به اسرائیل آمده اند، به یک کالا مبدل شده اند و در مقابل پرداخت چندین هزار دلار به فرد دیگری واگذار می شوند و مورد معامله قرار می گیرند. کسانی که این زنان را خریداری می کنند، آنها را همچون یک برده به کارهای خلاف عفت وا می دارند تا آن مبلغی را که برای به دست آوردن شان پرداخته اند، باز پس گیرند. این زنان در آپارتمان ها حبس می شوند و گذرنامه ها و بلیط های سفرشان نیز توسط فردی که آنها را خریداری کرده است، مصادره می شود. بسیاری از این افراد هدف انواع خشونت قرار می گیرند.این در حالی است که "دولت اسرائیل هرگز افرادی را که به این شکل هولناک حقوق بشر را زیر پا می گذارند، به دستگاه قضایی معرفی نمی کند و  هیچ مجازاتی برای این افراد در نظر گرفته نمی شود.

 

امام خمینی (ره) نیز همواره در سخنان خود، بر کرامت زن تأکید بسیار داشتند.از آن جمله می توان به این کلام ایشان اشاره نمود: اسلام وقتی ظهور کرد که در جزیرة العرب‚ بانوان حیثیت خودشان را پیش مردان از دست داده بودند‚ اسلام آنها را سربلند و سرافراز کرد‚ اسلام آنها را با مردان مساوی کرد. عنایتی که اسلام به بانوان دارد بیشتر از عنایتی است که بر مردان دارد. مردان بر ملت ها حق دارند و زن ها حق بیشتر دارند‚ زن ها مردان شجاع را در دامن خود بزرگ می کنند. قرآن کریم انسان ساز است و زن ها نیز انسان ساز‚ وظیفه زن ها انسان سازی است. اگر زن های انسان ساز از ملت ها گرفته بشود‚ ملت ها به شکست و انحطاط مبدل خواهند شد‚ شکست خواهند خورد‚ منحط خواهند شد. زن ها هستند که ملت ها را تقویت می کنند‚ شجاع می کنند(صحیفه نور ج 11 صفحه 253).

حجاب

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در مورد حقوق بشر در غرب چنین می فرمایند:دنیای غرب‚ زن را به ابتذال کشاند. تا شصت‚هفتاد سال قبل از این‚ در تمام اروپا و کشورهای غربی‚ زن فقط در سیطره مرد - یا مرد خود و یا یک مرد دیگر مثل صاحب کارخانه و مزرعه - می توانست باشد و هیچ حقی از حقوق اصلی یک انسان در یک جامعه متمدن را نداشت. حق رای و حق مالکیت و حق معامله نداشت. بعد آمدند زن را به میدان کار و زندگی و فعالیت اجتماعی کشاندند‚ اما در همان حال‚ تمام وسایل را برای لغزش زن فراهم کردند و او را در متن جامعه‚ رها و بی پناه گذاشتند. سرمایه داران بزرگ‚ سیاستمداران خبیث و پلید و گردانندگان دستگاههای مخفی‚ فکر کردند که می توانند برای کارهای سیاسی و اقتصادی‚ از این وضعیت بهتر استفاده کنند و زن را به ابتذال بکشانند. بله‚ در آن جاها‚ علم و سیاست هم هست و زنها در میدان علم و سیاست هم جلو می روند‚ اما به چه قیمتی همین حالاهم توده وعامه زنها - نه چهار نفر خانم دکتر یا متخصص یا نویسنده و برجستگان و زبدگان - در کشورهای اروپایی و امریکایی که از تمدن غربی حظ زیادی دارند‚ در وضعیت سخت و بی رحمانه یی زندگی می کنند و ستم همسران وستم کاری که بر آنان تحمیل می شود و کارهای سخت و سنگینی که بر دوش آنان می گذارند‚ تحمل می کنند. با این کار‚ وانمود می کنند که زن را وارد میدان اجتماع کرده اند‚ در حالی که فرصت اندیشیدن و فکر کردن و تصمیم گرفتن هم برای آنان وجود ندارد.(تاریخ: 26/10/1368)

 
۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

آمار هولناک کشتار مردم توسط آمریکا پس از جنگ جهانی دوم


          به نام خداوند بخشنده مهربان


کشور آمریکا پس از جنگ جهانی دوم تا کنون در ۳۷ کشور مرتکب جنایاتی شده که منجر به کشته شدن ۲۰ تا ۳۰ میلیون انسان بی گناه شده است.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع تحقیقاتی جهانی با مطالعه بر روی جنگ هایی که آمریکا در آنها به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم دخالت داشته، آمار تکان دهنده ای از تعداد کشته شدگان توسط نیروهای این کشور در اقصی نقاط جهان ارائه داده است.

در این تحقیق ابتدا به مساله ۱۱ سپتامبر و برخورد هواپیما به دو برج بزرگ تجارت جهانی اشاره شده و اینکه این واقعه هولناک چه تاثیری بر رفتار آمریکا با کشور های مسلمان همچون عراق، افغانستان، لبنان و … به بهانه مبارزه با تروریست، گذاشت.

سپس این مقاله تمرکز اصلی خود را بر ارائه آمار دقیق از جنگ ها و کشتار های دولت های مختلف آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، گذارده است.

در مقاله مذکور چنین آمده است: مطالعات نشان می دهد که نیروهای ارتش آمریکا به طور مستقیم مسئول کشتار ۱۰ تا ۱۵ میلیون فرد بی گناه در جنگ های کره، ویتنام و دو جنگ عراق هستند. در جنگ کره مردمی با ملیت چینی هم کشته شده اند، همانگونه که در جنگ ویتنام، کشته شدگانی از کشور های کامبوج و لائوس هم دیده می شدند.

بسیاری از مردم آمریکا از تعداد کشته شدگان به دست نیرو های نظامی این کشور و نیز از جنگ هایی که این کشور مسئول مستقیم آنها بوده، اطلاع ندارند.

در جنگ هایی که آمریکا در کشور های افغانستان، آنگولا، کنگو، گواتمالا، اندونزی، پاکستان و سودان به راه انداخت و بعضا خود نیز مستقیما حضور داشت، قریب به ۱۴ میلیون نفر کشته شدند.

البته کشته شدگان و قربانیان این فجایع تنها محدود به کشور های یاد شده نیست، بلکه تقریبا نیمی از کشور های جهان، قربانیانی دارند که عامل مستقیم کشتار انها آمریکا است.

در نهایت آنچه این تحقیق و مقاله نتیجه گرفته است، این است که طبق آمار هایی که وجود دارد و تا حدودی در این مقاله مفصل گنجانده شده است، آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، مسئول کشتار ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر در کشور های مختلف است و این کشتار های یا به خاطر آغاز مستقیم جنگ در این کشور های توسط ایالات متحده آمریکا است و یا به خاطر فتنه انگیزی این کشور در مناطق مختلف جهان وبین ملل مختلف بوده است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

استفاده از جنین در نوشابه به عنوان طمع دهنده


             به نام خداوند بخشنده مهربان

به گزارش سه نسل به نقل از سایت اوباما، گاف یک سناتور آمریکایی در ایالت اوکلاهاما فاش کرد که شرکت‌های پپسی، کرافت و نستله از جنین‌های سقط شده به عنوان طعم‌دهنده نوشیدنی‌های خود استفاده می‌کنند و روزانه میلیون‌ها نفر در سراسر جهان، از این نوشیدنی‌ها استفاده می‌کنند.

براساس گزارش سه نسل به نقل از نچرال نیوز، اظهارات سناتور رالف شورتی در مورد پیامدهای اخلاقی این عمل و تاکید بر اینکه ایالت اوکلاهاما درصدد صدور قانون جدیدی برای ممنوعیت این اقدام است، ناظران اجتماعی را با این سوال مواجه کرده است که مگر تا پیش از این، چنین اقدامی از سوی پپسی، نستله و کرافت انجام می‌شده است؟!خبرگزاری آسوشیتدپرس و روزنامه O'Collegian برای اولین بار این خبر را منتشر و عنوان کردند:شورتی بعد از این اظهارات، پاسخی به تماس‌های آنها برای توضیح در مورد این مسئله نمی‌دهد. سرانجام رادیوی تولسا موفق شد با سناتور تماس بگیرد و او در این مصاحبه عنوان کرد: تحقیقات نشان می‌دهد که این سه شرکت با استفاده از کبد جنین‌های سقط شده، به ایجاد طعم دهنده برای نوشیدنی‌های خود اقدام می‌کنند.


سناتور شورتی در این مصاحبه رادیویی همچنین عنوان کرد: "ما قصد نداریم اجازه دهیم که تولید این نوع کالاها در اوکلاهاما صورت بگیرد."

براساس اذعان نشریات اسرائیلی، پپسی و نستله از حامیان مالی رژیم صهیونیستی هستند اما کمک‌های پپسی از سال ۱۹۸۰ در پی تهدید دولت‌های عربی به قطع خرید از این شرکت، حالت مخفیانه پیدا کرد.به حال بارها نوشابه کوکاکولا را سر سفره های غذاهای رنگارنگمان در میهمانی ها و...دیده ایم ولی اینبار دقیق تر به آرم روی این نوشابه دقت کنید ، می توانید یک برچسب کوکاکولا را بردارید و به توضیح زیر دقت کنید و خودتان امتحان کنید تا متوجه یک فاجعه شوید.

اولین تصویر آرم معمولی و تجاری این شرکت است که بارها دیده ایم(بر چسب معمولی روی نوشابه )


تصویر دوم :اگر آرم را برعکس کنید(پشت و رو کنید)


و تصویر سوم :وقتی خطوط تزئینی و زائد و اضافی آرم را حذف کنید، تصویر چهارم پدیدار می شود.


این عمق کینه و دشمنی صهیونیستها را نسبت به پیامبر اسلام (ص) و مکه (محل ظهور دین مبین اسلام و همچنین محل ظهور منجی بشریت ،امام زمان (عج) ) را آشکار می کند و نشان می دهد که آرزوی دیرینه ی اینان،نابودی اسلام و محو شدن نام پیامبر رحمت محمد مصطفی (ص) است که آن را در آرمانها و آرزوهایشان پرورانده اند، طوری که آن را بر روی نوشابه ی معروفی که در سراسر دنیا مصرف کننده دارد با عبارت لا محمد و لا مکه ابراز می دارند. 

لعنت خدا و رسول او بر صهیونیستها.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

سوپ جنین

اعوذبالله من الشیطان الرجیم … استغفرالله ربی و اتوب الیه ضمن عذرخواهی از شما بزرگواران برای درج این مقاله … گاهی لازم است برای تذکر برای مدعیان حقوق بشر و همچنین پیروان شیطان همچین مطالبی را عنوان کرد …….
 
 این حقیقت قرن 21، شرم بر این انسانها، خواهش می کنم این لینک رو بدین همه بخونن تا بفهمن تو چه دنیای کثیفی زندگی می کنند. این یه داستان واقعیه از یه مقاله علمی تکان دهنده ای که تو چین منتشر شده، به همراه این خبر چند عکس نیز آمده است.
تو ایالت کانتون چین (یا تو کشور چین)، سوپ گیاهی به همراه گوشت نوزاد سرو میشه که تبلیغ زیادی کردند که سلامتی و میل جنسی رو به طرز عجیبی بهبود می بخشه. قیمت سوپ 4000 دلاره حدودا و یک کارخونه دار تو مصاحبه ای که کرده گفته تاثیر این سوپ خوشمزه رو به عینه دیده!
این سوپ ترکیبی از مغذی ترین گیاهان، گوشت مرغ و جنین سالم انسانه که 8 ساعت آب پز یا بخارپز میشه!
این کارخونه دار 62 ساله با همسر دومش که 19 سالش بود بعد دو هفته باز واسه سرو سوپ اومده بود و راضی بود از اینکه تونسته تو این دو هفته هر روز با همسرانش — داشته باشه!
یه روز زن و شوهری که دو دختر داشتند وبچه سومشون که جنین 5 ماهه بود و دختر تشخیص داده شده بود رو سقط کرده بودن اومده بودن واسه فروش.قیمت این جنین 2000 دلاره، اگه کسی حاضر به فروش جنین مرده نشه، جفت جنین (اونایی که کمی مطالعه دارن، میدونن جفت جنین چیه) هم خریداری میشه، اما فقط 200 دلار
توضیح : این سوپ تندرستی در واقع یه هشدار جدی و یه پشت پا به بشریته
خواستگاه فعلی این حادثه چینه، عامل اصلی اینجور پدیده ها قانون تک فرزندیه، پولداراشون بچه پسر دوست دارن و فقیراشون دوست دارن حالا که دخترشون رو مجبورن سقط کنن به یه پولی برسند.
قابل توجه است که سالانه چین 13 میلیون سقط جنین بالای 4 ماه دارد که آنان بر این عقیده اند که سقط جنین باید بالای 4 ماه باشد تا بتوانند از آن استفاده کنند در 4 ماهگی که روح در آن دمیده می شود. 
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰