۳ مطلب با موضوع «اقتصادی» ثبت شده است

اقتصاد مقاومتی ازنوع آمریکایی!

برای مبارزه بااین مرد با سرعت پایین برانید (باهدف مصرف کمتر سوخت و کاهش واردات نفت کشور)

بیلبوردی که سال1980در مناطق مختلفی از آمریکا نصب شده بود

اقتصاد مقاومتی ازنوع آمریکایی!


امام واقعی


نجوا و موسسه مصاف ایرانیان

۰ نظر

ایران هفدهمین اقتصاد جهان است

ایران هفدهمین اقتصاد جهان است 

 (پول زیاد داریم)! 

همچنین مسئولان بی کفایت !!!

Masaf.ir

۰ نظر

پرتکرارترین توصیه‌های اقتصادی رهبر انقلاب در چهارسال اخیر

۱ نظر